(ActiveX Data Objects (ADO رایگان

(ActiveX Data Objects (ADO

شاید خیلی از شما دوستان تا حدودی با ADO آشنا باشید اما برای آن دسته از عزیزانی که آشنایی چندانی با این مدل برنامه نویسی ندارند مختصری درباره تاریخچه ADO بیان می کنیم . برای آسانتر شدن کار برنامه [...]

مشاهده و خرید